Om Jägersro Hästklinik

De tidigaste berättelser vi har om Jägersro Hästklinik är från1970 och redan då fanns operationsmöjligheter. Hästarna sövdes direkt i undersökningsrummet, det fanns några boxar och ett kontor. Kliniken drevs då av Skånska Travsällskapet på initiativ av Hugo Åberg, Kalle Holmgren och Erik Wigre.

Kliniken togs över av Regiondjursjukhuset Helsingborg kring 1979 och av ATG kring 1989. Kliniken har sedan byggts till i omgångar och hela den nya operationsavdelningen byggdes 2008. Till nyår 2011/12 köptes kliniken av klinikchefen Palle Brink och drivs sedan dess i privat regi.