Besiktningar

Vi utför besiktningar alla typer av hästar. Vid en normal försäljningsbesiktning på en ridhäst ingår bl.a. fraktionerat böjprov, longering på både grus och asfalt, en fullständig munhåleundersökning med munstege samt en endoskopi av svalg och övre luftvägar.
Vid behov kan vi även se hästen under ryttare i ridhus.

En försäljningsbesiktning kan också innefatta röntgenundersökning, på ridhästar gör man ofta en så kallad exportröntgen som är ett standardiserat paket av projektioner för att upptäcka de vanligaste röntgenfynden hos hästar.