Hältutredningar och prestationsnedsättning

Vi utför hältutredningar på alla raser och typer av hästar, vi har även möjlighet att se travhästar för vagn och galoppörer under ryttare på banan och ridhästar under ryttare i ridhuset på MCR.

På Jägersro Hästklinik har vi två löpargångar, longeringsvolt på både mjukt och hårt underlag.  Vi har diagnostiska hjälpmedel som digitalröntgen och ultraljud, och vi erbjuder behandling med vanliga läkemedel och biologiska behandlingar som Bio-PRF och stamceller.

För att hästen skall prestera på sin högsta nivå måste hästens organ fungera optimalt. Det räcker att ett organsystem har nedsatt funktion för att hästen skall hänga efter konkurrenterna.

När man utreder prestationsnedsättning måste man ha en noggrann anamnes, information om hur hästen fungerade innan man upptäckte problemet, när och hur problemet visar sig.

Man jämför hästens resultat med ägarens/tränarens beskrivning av hästen och går igenom hästens ben, lungor, hjärta och övriga kropp i vila samt ser på hästens rörelse på löpargång och gör böjprov. Blodprov för att kolla blodvärden görs vid behov. Hästens luftvägar kan undersökas medan hästen springer på rullmattan för att undersöka svalgets och strupens funktion när belastningen på luftvägarna ökas.