IRAP

IRAP står för Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein, kallas även ACS (Autologous Conditioned Serum) och är ett ledbehandlingspreparat som framställs ur hästens eget blod. Man inkuberar blodet i 24 timmar och tar sedan bort blodkropparna från serum som fryses in i doser vars storlek anpassas efter den led man planerar att behandla. I normalfallet får man ut 20-25 ml serum ur en tappning och en dos varierar mellan 4-10 ml beroende på ledens storlek.

Interleukin-1 är en komponent i det som kallas inflammationskaskaden, en serie av signalsubstanser vars slutresultat är en inflammation. Om man kan bryta kedjan av signaler så dämpar man därigenom inflammationen och det är detta som alla våra anti-inflammatoriska preparat inriktas på.

Vissa ingriper tidigt i kedjan och vissa senare men gemensamt för alla idag förekommande preparat (kortison och NSAID t.ex. Metacam, Finadyne och Fenylbutazon) är att de även har andra effekter än de avsedda – vissa mer, vissa mindre.

IRAP inriktar sig specifikt på Interleukin-1 som inte har några kända positiva effekter utan enbart är negativt för leden. IRAP har inga kända specifika biverkningar och säkerheten är hög. Vi anser dessutom att effekten på ledinflammation är god, speciellt om det sätts in innan leden blivit alltför skadad.