PRP

PRP står för Platelet Rich Plasma, en blodprodukt där blodets trombocyter (eng.platelets eller ”blodplättar”) anrikas genom centrifugering. Trombocyterna innehåller en hög koncentration av ett flertal olika tillväxtfaktorer som inverkar gynnsamt på läkningsprocessen. PRP används främst genom injektion i senskador.