Besiktning

Vi utför besiktning av alla typer av hästar. Vid en normal försäljningsbesiktning på en ridhäst ingår bl.a. klinisk undersökning, fraktionerat böjprov, longering på både mjukt och hårt underlag. Vill man kan man även lägga till munhåleundersökning, endoskopi och blodprov.
Vid behov kan vi även se hästen under ryttare i ridhus.

En försäljningsbesiktning kan också innefatta röntgenundersökning, på ridhästar gör man ofta en så kallad exportröntgen som är ett standardiserat paket av projektioner för att upptäcka de vanligaste röntgenfynden hos hästar. Vill man kan man även lägga till röntgen av hals och rygg.

Hältutredning, här häst som springer i löpargång