Medicinska utredningar

Inom de medicinska utredningarna kan vi hjälpa till med

  • Hjärtutredning
  • Hudproblem
  • Luftvägsproblem
  • Mag och tarmutredning
  • Nedsatt prestation
  • Urinvägsproblem
  • Ögonundersökning