Shockwave

Shockwave

Shockwaveterapi används inom humanvården för att behandla bland annat ortopediska problem såsom tennisarmbåge, hälsporre eller pseudoartros. Under ett par års tid har terapin även använts med framgång vid behandling av hästar som har problem med rörligheten. Shockwave är ljudtryckvågor som kan fokuseras eller radiellt överföras till behandlingsområdet. Den shockwaveapparat som vi använder oss av heter Neovet 2.0 (läs gärna mer om den här https://neoshockwave.com/ ) och genererar fokuserade stötvågor vilket gör att vävnad som ligger utanför området för den fokuserade tryckvågen påverkas bara minimalt.

De effekter som oftast nämns är:

    • Ökad blodcirkulation
    • Effekter på nervvävnad
    • Utsöndring av vävnadshormoner

De flesta patienter tolererar proceduren väl med lite sedering.

Tävlingskarens är 10 dygn.